Energieffektivisering

Vad innebär det?

I första hand riktar vi oss här emot äldre fastigheter.
Med hjälp av leverantörer för värmeoptimering arbetar vi i olika steg.

Steg 1, för villa och flerfamiljsbostäder:

Har Ni dålig värme i Ert hus eller höga värmekostnader? Eller har ni kanske både och?

Vi har här sammanställt en egen modell där vi sköljer ur och rengör systemet. Vi frigör rören och radiatorerna från beläggning som uppkommit under åren, ökar därför flödena som leder till bättre värmestrålning ut från radiatorerna. Detta innebär att i de flesta fall kan vi sänka värmekurvan i Ert hus.

Steg 2, för en ännu bättre energioptimering.

Här byter vi till en mindre och energisnålare cirkulationspump som är anpassad efter de nya flödena och energikraven. Dessa pumpar är betydligt mer energisnåla i drift.

Steg 3, riktar sig främst emot flerfamiljsbostäder.

Utöver att systemet sköljs ur och ny energisnål pump installeras bör man se över och byta alla stamventiler och i vissa fall radiatorventiler. Vi beräknar fram de olika flödena över varje stam och justerar in ventilerna efter framberäknat värde. Vi får då ett jämt flöde över alla radiatorer som leder till jämnare värme i alla lägenheter.

Kontakta gärna oss för ett kostnadsfritt konsultations möte hos Er.

energistaplar

2014-01-31 10.38.09